Artikel Aanbesteding 'Samen Leiderdorp – een goede basis'.


Aanbestedingsdocumenten:

Aanbestedingsleidraad

Geschiktheidseisen en minimumeisen bij UEA

Programma van Eisen

Concept dienstverleningsovereenkomst

Bewerkersovereenkomst

Eindrapport marktconsultatie Samen Leiderdorp

Sociale Agenda inclusief bijlagen

Maatschappelijke analyse

Nota van inlichtingen 2018-06-07

Nota van inlichtingen 2018-06-08

DO Sterrentuin BG

DO Sterrentuin 1e verdieping

Verwerkingsovereenkomst Leidse Regio

Aantallen begeleiding 2016 - 2017