Artikel Mantelzorgondersteuning

Veel mensen hebben de zorg voor een ander. Omdat die ander chronisch ziek is, een beperking heeft of op leeftijd is en hulp nodig heeft. In zo'n geval bent u mantelzorger: iemand die geen professionele hulpverlener is, maar wel heel belangrijk werk doet voor iemand anders. Mantelzorger zijn is een grote verantwoordelijkheid. U komt ongetwijfeld voor allerlei vragen te staan waarbij u denkt: doe ik het wel goed? Dan kan Incluzio iets voor u betekenen, ook als die zorg voor u even te veel wordt.

Incluzio ondersteunt u als mantelzorger. Kijk voor meer informatie op www.incluzioleiderdorp.nl.

---

Mantelzorgwaardering

Zorgen voor een ander kan soms zwaar zijn. Zorgt u langdurig en onbetaald voor iemand in uw omgeving die vanwege een chronische ziekte, handicap of andere beperking veel zorg nodig heeft?
De gemeente Leiderdorp wil u een blijk van waardering geven voor de belangrijke en soms zware taak die u vervult. Dit wordt de mantelzorgwaardering genoemd. De waardering wordt éénmaal per jaar uitgekeerd.

Voorwaarden:

  • u verleent mantelzorg aan een inwoner van de gemeente Leiderdorp;
  • de zorg die u als mantelzorger verleent, is onbetaald en geen werk of vrijwilligerswerk;
  • de persoon aan wie u mantelzorg verleent, verblijft niet in een 24-uurswoonvoorziening;
  • u verleent gedurende een langere periode wekelijks intensieve zorg;
  • de zorg die u als mantelzorg verleent, valt niet onder de gebruikelijke zorg voor een partner of inwonend kind, zoals het doen van het huishouden of de administratie.

De aanmeldingstermijn voor de mantelzorgwaardering 2020 liep tot 1 november 2020, u kunt zich dus niet meer aanmelden voor de mantelzorgwaardering. Later ingediende aanvragen worden niet in behandeling genomen.