Artikel Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk loont! Voor u én voor de samenleving.
In de Leiderdorpse samenleving speelt vrijwilligerswerk een belangrijke rol. Er zijn vrijwilligers actief in onder andere de zorg, het ouderen- en jongerenwerk, cultureel werk en sport. Meer informatie over vrijwilligerswerk vindt u op de website van Incluzio Leiderdorp.

Vrijwilligerswerk doen
Wilt u ook iets betekenen voor de Leiderdorpse samenleving? Op https://www.vrijwilligerswerkleiderdorp.nl/ vindt u alle vacatures. Kijk gerust eens of er iets bij zit wat bij u past.

Een verzekering voor alle vrijwilligers en mantelzorgers in Leiderdorp
De gemeente Leiderdorp heeft voor vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiaires een collectieve verzekering afgesloten. Doet u vrijwilligerswerk, bent u mantelzorger of maatschappelijk stagiair? Dan bent u automatisch verzekerd via de gemeente, aanmelden is dus niet nodig. De verzekering zorgt ervoor dat wanneer u tijdens vrijwilligers schade veroorzaakt of oploopt, en u hier zelf niet tegen verzekerd bent, kunt terugvallen op de verzekering die door de gemeente is afgesloten.

Wie zijn verzekerd?
Alle inwoners van Leiderdorp die vrijwilligerswerk doen, mantelzorg verlenen of een maatschappelijke stage lopen. De verzekering geldt ook als u in Leiderdorp woont, maar in een andere gemeente vrijwilligerswerkzaamheden verricht, mantelzorg geeft of een maatschappelijke stage loopt.

Wat is verzekerd?
Schade veroorzaakt door een vrijwilliger, mantelzorger of maatschappelijke stagiair aan eigen spullen of aan die van een ander. Ook bent u verzekerd voor rechtsbijstand.

Wat is niet verzekerd?
Niet verzekerd is schade door diefstal of vermissing van spullen. Ook schade door werkzaamheden met open vuur en vuurwerk, is niet verzekerd.

Wat te doen bij schade?
Heeft u schade en kunt u deze schade met een andere afgesloten verzekering terugvragen? Dan gaat die verzekering vóór de Vrijwilligersverzekering. Dat heet 'secundaire dekking'. Het maakt daarbij niet uit wanneer die andere verzekering afgesloten is.

Kunt u de schade niet bij een andere verzekering terugvragen, dan stuurt u het digitaal schadeformulier in. Dit formulier vindt u hier. U stuurt het ingevulde formulier naar AenV@servicepunt71.nl. Servicepunt71 stuurt het schadeformulier naar Centraal Beheer (de verzekeringsmaatschappij). De verzekeringsmaatschappij behandelt de schade en neemt contact met u op.

Heeft u vragen over deze verzekering?
Neemt dan contact op met Servicepunt71 op 071-516 5255 of via AenV@servicepunt71.nl.