Artikel Subsidies

Het subsidieprogramma 2018

Op 28 november 2017 heeft het college het subsidieprogramma 2018 vastgesteld.

Heeft u vragen over het programma, dan kunt u deze, bij voorkeur via email, stellen aan
Wendy Schouten wschouten@leiderdorp.nl of
Bas de Jong bdejong@leiderdorp.nl.

 

Voor subsidie ten behoeve van woningverbetering (aanpassingen aan de woning) kunt u zich wenden tot Het Duurzaam Bouwloket.

 


 Voorgaande subsidieprogramma's: