Artikel Coronavirus (Covid-19)

For English, read the article below.

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van de maatregelen tegen verspreiding van het Coronavirus (Covid-19). Heeft u vragen over het coronavirus en de gevolgen? Op de website van de Rijksoverheid vindt u informatie. Wat de informatie betekent voor de gemeente Leiderdorp, vindt u op deze pagina.

Ondernemers in Leiderdorp
Het kabinet heeft besloten om een noodpakket te maken voor werkgevers en ondernemers. Hoe vraagt u dat aan, als ondernemer in Leiderdorp? U vindt het op deze pagina.

Tijdlijn


Vrijdag 3 april

Vrijdag 3 april 2020 om 12.00 uur gaat onderstaande aanvullingen op de 3 Noodverordening COVID-19 VRHM in werking:

 • Een verbod om sanitaire voorzieningen (gemeenschappelijke toilet-, was- en douchevoorzieningen) bij recreatieparken en andere recreatieve locaties geopend te houden. Het gaat dan om de locaties van vakantieparken, jachthavens, campings, kampeerterreinen en kleinschalige kampeerveldjes (bijvoorbeeld het zogenoemde 'kamperen bij de boer') en sanitaire voorzieningen bij parken, natuurgebieden en stranden. Dit verbod geldt in ieder geval tot en met 28 april 2020 (in lijn met de overige landelijke maatregelen).
 • Een verbod op het aanbieden van recreatief nachtverblijf. Hieronder wordt in elk geval verstaan het recreatief nachtverblijf in de vorm van verblijf op recreatieparken, kampeerterreinen en minicampings, kamperen bij de boer, kamerverhuur, B&B, slaaphuisjes (recreatief nachtverblijf op het strand) en jachthavens.

Kijk voor meer informatie en uitzonderingen op www.vrhm.nl

Bovenstaande maatregelen zijn nodig om de verdere verspreiding van COVID-19 te voorkomen. Hiermee wordt ook bijgedragen aan de zorgcontinuïteit en aan het verminderen van het aantal reisbewegingen in de Veiligheidsregio Hollands Midden.

---

Woensdag 1 april 10.55 uur

Gisteren is de website corona.steffie.nl gestart. Op deze website legt uitleghulp Steffie moeilijke informatie over het nieuwe coronavirus op een eenvoudige manier uit. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking, maar is ook geschikt voor kinderen.

---

Dinsdag 31 maart 19.34 uur

De verlenging van de maatregelen is nodig om de verspreiding van het coronavirus te kunnen controleren, kwetsbare groepen te beschermen en ervoor te zorgen dat zorgverleners en ziekenhuizen de grote druk aankunnen.

Meer informatie vindt u op deze deze website. #AlleenSamen

Verlenging maatregelen

---

Vrijdag 27 maart 8.00 uur

De nieuwe landelijke maatregelen #COVID19 zijn opgenomen in de 3e Noodverordening COVID-19 VRHM. De nieuwe noodverordening is per direct van kracht en hier te lezen: www.vrhm.nl.

---

Woensdag 25 maart 8.56 uur

De aangescherpte maatregelen in beeld.

Aanscherping maatregelen 20-3

---

Dinsdag 24 maart 11.53 uur

De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar. Lees meer op deze website.

---

Maandag 23 maart 19.46 uur

De maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen zijn verscherpt. Lees meer op deze pagina.

---

Maandag 23 maart 17.58 uur

Het coronavirus wordt veelvuldig gebruikt door criminelen. Babbeltrucs, phishing, valse (verkoop) websites, en brieven over anti-bacteriële pinpasjes zijn daar voorbeelden van. Bekijk op deze pagina een aantal tips om criminaliteit te herkennen.

---

Maandag 23 maart 16.45 uur

De milieustraat is geopend volgens reguliere openingstijden. Wel geldt vanaf nu dat er maximaal 10 bezoekers op het terrein mogen zijn om hun afval te brengen, en dat u niemand mee mag nemen om het afval te brengen.

Houd rekening met wachtrijen voor de ingang, met name in de weekenden. Overweeg de noodzakelijkheid van uw bezoek aan de milieustraat. Kan het wachten? Stel uw bezoek dan uit.

---

Maandag 23 maart 15.19 uur

De Heemtuin is per 24 maart 2020 gesloten. Met de smalle paadjes is er niet genoeg ruimte om 1,5 meter afstand te houden als mensen elkaar passeren. Wanneer de Heemtuin weer open gaat, is nog niet bekend.

---

Vrijdag 20 maart 22.46 uur

Uitstel betaling van belasting

Een grote groep ondernemers heeft een belastingaanslag van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) ontvangen. Besloten is om hen, op verzoek, uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus 2020. Meer informatie over dit besluit leest u in dit bestand.

Wenst u als ondernemer hiervoor in aanmerking te komen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen via het contactformulier www.bsgr.nl/contact.

Al het nieuws voor ondernemers in Leiderdorp vindt u op deze pagina. Houd deze pagina goed in de gaten voor verdere updates.

---

Vrijdag 20 maart 14:50 uur

Vanaf maandag 23 maart passen we de tijden aan waarop we telefonisch bereikbaar zijn:

 • Maandag t/m donderdag van 8.30 uur – 16.00 uur
 • Vrijdag van 8.30 uur – 13.00 uur

Meer informatie over de openingstijden en telefonische bereikbaarheid vindt u op de pagina 'Contact & Openingstijden'

---

Donderdag 19 maart 21.39 uur

Alle verpleeghuizen in Nederland gaan dicht voor bezoekers.

---

Donderdag 19 maart 13.29 uur

De oranjevereniging Leiderdorp heeft besloten dat de volgende activiteiten rondom Koningsdag, 4 mei en 5 mei niet doorgaan:

 • Aubade in de tuin van de Dorpskerk;
 • Prestatieloop;
 • Stille Tocht;
 • Bevrijdingsfeest in Park de Houtkamp;
 • Vrijheidsmaaltijd op de Laan van Berendrecht;
 • Openluchtbioscoop op de Baanderij;
 • Gondelvaart op de Dwarswatering;
 • Lasershow in de Dorpskerk;
 • Indiëherdenking op de Algemene Begraafplaats.

---

Woensdag 18 maart 16.57 uur

Gemeenten is gevraagd de noodopvang 24 uur per dag, 7 dagen per week, voor kinderen van 0 tot 12 jaar te gaan coördineren en de noodlocaties aan te wijzen. Floreokids in Leiderdorp zal de coördinatie voor de gemeente Leiderdorp op zich nemen. https://www.floreokids.nl/nieuws/461-update-coronavirus

Heeft u vragen, of wilt u uw kind aanmelden voor de 24/7 kinderopvang? Dan kunt u contact met hen opnemen via telefoonnummer (071) 5817777. Meer informatie over het besluit leest u in dit nieuwsbericht.

---

Woensdag 18 maart 14.36 uur
Het kabinet heeft besloten om een noodpakket te maken voor werkgevers en ondernemers. Hoe vraagt u dat aan, als ondernemer in Leiderdorp? U vindt het op deze pagina.

---

Dinsdag 17 maart 20.46 uur
Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro's aan steun. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Corona ondernemers 2

---

Dinsdag 17 maart 15.47 uur

De coronacrisis raakt veel ondernemers. Wij begrijpen dat er veel vragen zijn. Het antwoord op veel vragen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

---

Dinsdag 17 maart 12.03 uur

Vanaf morgen (18 maart 2020) gelden er andere openingstijden voor het gemeentehuis, en voor de balies van burgerzaken.

 • De publieksbalie is open op alle werkdagen van 8.30 tot 13.00 uur;
 • De balies van burgerzaken zijn open op alle werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur;
 • Wij blijven telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 071 – 54 58 500; houd u er wel rekening mee dat u mogelijk langer dan gebruikelijk in de wacht staat;
 • De middag- en avondopenstelling op woensdag vervalt;
 • Het gemeentehuis is van maandag t/m vrijdag om 13.00 uur gesloten.

Meer informatie over de openingstijden en over andere zaken in Leiderdorp leest u op deze pagina.

---

Maandag 16 maart 16.24 uur

Ook de bibliotheek in Leiderdorp is vanaf nu gesloten.

---

Maandag 16 maart 12.11 uur

De presentatieavond van de rekenkamercommissie over klachtafhandeling gaat vanavond niet door.

---

Maandag 16 maart

Er zijn veel vragen rondomde maatregelen tegen verspreiding van het Coronacirus (Covid-19). Op deze website vindt u het antwoord op veelgestelde vragen. Wat de maatregelen betekenen voor de gemeente Leiderdorp, vindt u op deze pagina.

---

Zondag 15 maart

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden (niet voor hotels) en sport- en fitnessclubs. Klik hier voor de volledige informatie.

Ongetitelde afbeelding, 16-03-2020 14:12:57

---

Donderdag 12 maart

Het kabinet heeft op donderdag 12 maart extra maatregelen bekend gemaakt om verdere verspreiding van het coronavirus (Covid-19) zoveel mogelijk te voorkomen. Dit heeft grote consequenties voor iedereen, maar ze zijn noodzakelijk. De gemeente Leiderdorp roept dan ook iedereen op om zich hieraan te houden.

Burgemeester Laila Driessen: ''De huidige situatie is voor iedereen moeilijk. Ik ben me er goed van bewust dat deze maatregelen grote consequenties hebben voor ons allemaal. De maatregelen zijn noodzakelijk en belangrijk om de epidemie het hoofd te bieden. Hier hebben wij elkaar bij nodig. Dit kunnen wij alleen samen doen. En laten wij daarbij oog voor elkaar blijven houden.''

---

Donderdag 12 maart

Noodverordening Hollands Midden: Niet meer dan honderd personen bij elkaar op één plek
In alle gemeenten van de regio Hollands Midden geldt dat er op één locatie nergens meer dan honderd personen tegelijk aanwezig mogen zijn. Dit geldt voor alle locaties behalve scholen en stations. Een en ander is vastgelegd in een noodverordening die is vastgesteld door de voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden, de burgemeester van Leiden, Henri Lenferink.

De voorzitter van de veiligheidsregio Hollands Midden sluit hiermee aan bij de oproep van de minister van Medische Zorg, Bruno Bruins, om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken. De noodverordening gaat in op zaterdag 14 maart om 20.00 uur en is van kracht tot en met 31 maart 2020. De verordening gaat zaterdag 14 maart vanaf 20.00 uur in. De maatregel dat niet meer dan 100 personen tegelijk ergens aanwezig mogen zijn, geldt niet voor scholen in het primair, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs, kinderopvang, locaties en gebouwen bestemd voor het openbaar vervoer en voor de publieke gezondheidszorg. De voorzitter kan in een later stadium nog groepen, locaties en activiteiten uitsluiten van het verbod.
Er komen nog dagelijks besmettingen van inwoners met het Covid-19 virus bij.

Voorzitter van de Veiligheidsregio Hollands Midden Henri Lenferink: "Dit overkomt ons. We gaan ervan uit dat mensen hun gezond verstand gebruiken en zelf volgens deze lijn handelen. Grote groepen die bij elkaar komen vergroten de kans op besmetting en dat willen we voorkomen. De noodverordening is er om in redelijkheid te kunnen optreden wanneer mensen zich onverhoopt niet aan de gedragslijn houden.''

 


 

Corona UPDATE

On Thursday, March 12 and March 15, the Cabinet announced additional measures to prevent further spread of the coronavirus (Covid-19) as far as possible. This has major consequences for everyone, but the measures are essential. The municipality of Leiderdorp is asking everyone to comply.

The national measures taken to prevent spread of the new coronavirus are also affecting the Municipality of Leiderdorp's service provision. Read more on this page.