Informatie voor ondernemers rondom het coronavirus.

Het coronavirus heeft grote impact op veel ondernemers en de economie. Menig ondernemer is getroffen door maatregelen, beperkingen en veranderingen in de markt. Bent u ondernemer en vraagt u zich af hoe u verder kunt met uw bedrijf? Heeft u schulden opgebouwd, die u zelf niet kunt oplossen? Of overweegt u een andere weg in te slaan naar bijvoorbeeld een baan in loondienst? We wijzen u - in samenwerking met gemeente Rotterdam - graag op de mogelijkheden. Bekijk daarvoor deze pagina: www.rotterdam.nl/ondernemenindetoekomst.

Steunpakketten
Het kabinet heeft tijdens de coronacrisis besloten om vanwege het virus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro's aan steun.

Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Bbz-uitkering voor levensonderhoud van 1 januari tot en met 31 maart 2022
Zelfstandig ondernemers die niet genoeg verdienen voor hun levensonderhoud, kunnen een Bbz-uitkering aanvragen. De regeling is tijdelijk aangepast en kon aangevraagd worden van 1 oktober tot en met 31 december 2021. De Rijksoverheid heeft de tijdelijke Bbz-uitkering onder dezelfde voorwaarden verlengd. U kunt de uitkering aanvragen van 1 januari tot en met 31 maart 2022.

Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van gemeente Rotterdam voert voor onze gemeente het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) uit. Alle informatie en de voorwaarden vindt u op www.rotterdam.nl/bbz. U vindt daar ook het digitale aanvraagformulier en de contactgegevens. De Bbz-uitkering is een tijdelijk vangnet. De nadruk ligt bij deze uitkering op kansrijk ondernemen.

Alle informatie en de voorwaarden vindt u op www.rotterdam.nl/bbz. U vindt daar ook het digitale aanvraagformulier en de contactgegevens.

Ondernemersdesk
Hebben de coronacrisis en de lockdown voor u en uw onderneming grote gevolgen? En heeft u behoefte aan hulp? Dan kunt u terecht bij de ondernemersdesk.

De gemeente Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest hebben samen een ondernemersdesk opgericht. De ondernemersdesk brengt samen met u uw situatie in kaart. Daarna zorgt de ondernemersdesk ervoor dat u goed wordt doorverwezen naar instanties die u verder kunnen helpen. Op de website van de gemeente Leiden vindt u meer informatie.

Uitstel betaling van belasting 
De BSGR zet het uitstel van betaling van gemeentebelastingen niet door. U kunt wel op individuele basis een betalingsregeling afspreken. Zie daarvoor www.bsgr.nl/veelgestelde-vragen.

Over BSGR
De BSGR verzorgt de uitvoering van heffing en invordering van lokale belastingen van Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude.

Informatie voor midden- en kleinbedrijf
Meer informatie vindt u op https://www.mkb.nl/corona.

Compensatie of bijstand aanvragen nu mijn werkzaamheden stilliggen
Ook ondernemers in Leiderdorp ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Er is een aantal bestaande en nieuwe landelijke regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken, zoals werktijdverkorting, verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten en belastinguitstel.

Kamer van Koophandel
Op het Coronaloket van de Kamer van Koophandel wordt alle actuele informatie over maatregelen, hulp en financiën gedeeld: https://www.kvk.nl/coronaloket/

Veelgestelde vragen vindt u op https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/.

Financiële problemen ondanks de coronaregelingen
Heeft u (financiële) problemen, ondanks de financiële coronaregelingen van de Rijksoverheid? Heeft u schulden opgebouwd en lukt het u niet deze schulden aan te pakken? Wilt u stoppen met uw onderneming? Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) kan u ondersteunen en adviseren. Neem contact op met het RBZ voor meer informatie:

In verband met de vele vragen door het Coronavirus, is het erg druk bij RBZ. Het kan zijn dat het langer duurt voordat zij u te woord kunnen staan.

Startups, scale-ups en innovatieve mkb'ers
Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb'ers. Vanaf 29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke ROM's en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL.

Branches
Naast deze landelijke regelingen plaatsen brancheorganisaties informatie specifiek voor de bedrijfstak, zoals: