Hulp voor ondernemers die geraakt zijn door de coronacrisis

De coronacrisis en de lockdown hebben voor veel ondernemers grote gevolgen. Financieel en mentaal is het een zware tijd. Vraagt u zich als ondernemer bijvoorbeeld weleens af of het geen tijd is om het roer om te gooien, een andere bron van inkomsten te zoeken of met uw bedrijf (deels) een andere weg in te slaan? Kunt u daarbij wel wat hulp gebruiken? Dan is hulp vanuit de ondernemersdesk misschien iets voor u.

De gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest hebben samen een ondernemersdesk opgericht. De ondernemersdesk brengt samen met u uw situatie in kaart. Daarna zorgt de ondernemersdesk ervoor dat u goed wordt doorverwezen naar instanties die u verder kunnen helpen.

U kunt hulp krijgen bij:

 1. De doorontwikkeling van uw bedrijf, zodat u tijdens of na de coronacrisis betere resultaten kunt bereiken;
 2. De oriëntatie op een baan in loondienst en mogelijk hulp bij een bedrijfsbeëindiging;
 3. Financiële problemen en schulden;
 4. Psychosociale problemen.

Hoe kunt u in contact komen met de ondernemersdesk?

 • U kunt bellen met 071-5167006 op werkdagen van 9-17 uur
 • U kunt een terugbelverzoek sturen naar ondernemersdesk@leiden.nl . In het bericht vermeldt u uw bedrijfsnaam, voor- en achternaam, adres en telefoonnummer. U wordt dan binnen 2 werkdagen teruggebeld.

Belteam van ervaren ondernemers
Het belteam van de ondernemersdesk bestaat uit ondernemers die zelf ook ervaring hebben met de gevolgen van de coronacrisis. Zij zijn dus ervaringsdeskundig. In het telefoongesprek brengen zij samen met u uw situatie in kaart en zij zorgen ervoor dat u de juiste ondersteuning krijgt. De ondersteuning zelf wordt door verschillende organisaties geboden. Wie u het best kan helpen is afhankelijk van uw hulpvraag.

1. Heroriëntatie ondernemer
Ondernemersklankbord helpt u als ondernemer

Stichting Ondernemersklankbord biedt ondersteuning aan ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf. Dit kan advies zijn aan starters, of begeleiding van ondernemers die willen groeien, vernieuwen, reorganiseren of overdragen. Ook staan zij ondernemers bij die failliet dreigen te gaan.

Voor contact en meer informatie www.ondernemersklankbord.nl.

Toekomstgericht Ondernemen
Klaar voor de toekomst? Of is uw business model nog niet toekomstbestendig? Wilt u met uw onderneming veranderen of vernieuwen?

Voor ondernemers die willen veranderen of vernieuwen is er het lesprogramma "Toekomstgericht Ondernemen" van Qredits.

Het lesprogramma:
De titel van dit lesprogramma verklapt het al. Waar u nu misschien worstelt met uw businessplan, bent u na het volgen van het programma helemaal klaar voor het ondernemerschap van de toekomst. U wordt getriggerd om uzelf en uw onderneming tegen het licht te houden. Met als uiteindelijke doel; een duurzaam business model voor uw onderneming.

Voor wie:

 • Ondernemers die in ieder geval 1 jaar actief zijn.
 • U wilt vernieuwen of veranderen, omdat u twijfelt over de toekomstbestendigheid van uw huidige bedrijfsplan.
 • U heeft voldoende tijd om het lesprogramma te volgen en zelfstandig te studeren. U zet zich in en u bent betrokken.

Praktische informatie
Wanneer:
Startdatum, donderdag 22 april 2021, 14.00 uur tot 17.00 uur en maandag 10 mei 2021, 19.00 uur tot 22.00 uur.

Wat:
6 groepssessies (wekelijks op hetzelfde moment als de startdag)
Daarna 100 dagen zelfstudie
1 terugkomdag
Standaard; in de tussentijd begeleiding en individuele coachingssessies naar wens.

Kosten:
U kunt zich aanmelden via ondernemersdesk@leiden.nl .Er zijn aan dit lesprogramma geen kosten verbonden.

Team Horizon
Team Horizon is voor ondernemers om ze sterk en weerbaar uit de coronacrisis te laten komen. Samen met de ondernemer wordt er een plan gemaakt om uit de coronacrisis te komen: 'de horizonscan'.

Om gebruik te maken van de horizonscan is de voorwaarde dat u ongeveer 10 werknemers in dienst heeft. Voor u als ondernemer is de horizonscan gratis. De gemeente betaalt de kosten. Voor meer informatie en het aanmelden voor de horizonscan kijkt u op www.teamhorizon.nl.

Zelf direct aan de slag?
Wilt u uw bedrijf doorontwikkelen en mogelijk zelfs een andere richting opsturen? Het Business Makeover platform helpt u daar bij.

Het platform heeft als doel om u als ondernemer te steunen in uw activiteiten. Het geeft u de mogelijkheid om uw klanten beter in kaart te brengen, uw bedrijf te testen en vele andere ondernemersdoelen. Door de vele mogelijkheden van ondersteuning kunt u gericht te werk gaan.

Het platform is gratis. 

Ga hier direct aan de slag! 

KvK Krachtmeting
Krijg inzicht in uw ondernemersvaardigheden en meet uw krachten met collega ondernemers.
Doe de test en meet uw krachten met die van 1.500 andere potentiële ondernemers.

Met de KVK Krachtmeting krijgt u inzicht in uw ondernemersvaardigheden. De test bestaat uit vragen over ondernemerschap, marketing, netwerken en financiën.

De KvK krachtmeting is gratis.

Klik hier om aan de slag te gaan.

2. Leidse kracht

Wilt u geholpen worden om in loondienst te gaan werken? Leidse Kracht helpt u daarbij. Leidse Kracht is voor werkzoekenden die direct aan het werk kunnen. Voor werkzoekenden die zich goed kunnen presenteren. Gemotiveerd zijn om te werken en beschikken over werkervaring.

Samen met een medewerker van Leidse Kracht wordt er gekeken wat voor u de beste oplossing is.

 • Wat voor werk is passend, geschikt?
 • Is omscholing of training nodig zoals bijvoorbeeld sollicitatietraining?

Na het gesprek wordt u actief bemiddeld naar werk of krijgt u (om)scholing om uiteindelijk aan het werk te kunnen in loondienst.

Neem contact op met Leidse Kracht door een mail te sturen aan werk@leiden.nl  of bel met 071 5818634.

Voor meer informatie: https://dzb.nl/traject-naar-werk-via-leidse-kracht

3. Hulp bij financiën

Heeft u financiële zorgen over uw onderneming of heeft u schulden? U kunt hulp krijgen via onderstaande organisaties:

 • Het ondernemersklankbord kan u helpen met het op orde brengen van uw financiën. 
  Voor contact en meer informatie www.ondernemersklankbord.nl.
 • Voor inkomensondersteuning Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) of Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) kunt u contact opnemen met het Regionaal Bureau Zelfstandigen https://www.rotterdam.nl/werken-leren/rbz/. De gemeente Leiderdorp heeft de uitvoering van de BBZ en de Tozo gemandateerd aan de gemeente Rotterdam. Dat betekent dat de gemeente Rotterdam voor Leiderdorpse inwoners de aanvragen voor BBZ of Tozo in behandelding neemt.
 • Voor hulp bij schulden kunt u eveneens contact opnemen met Regionaal Bureau Zelfstandigen via https://www.rotterdam.nl/werken-leren/schulddienstverlening-ondernemers/

4. Psychosociale problemen

Bent u als ondernemers door de coronamaatregelen in een zeer vervelende situatie beland? En lijkt een oplossing daarvoor mogelijk niet dichtbij? Om u zelf in die situatie staande te houden kan het soms helpen dat u met iemand kunt praten over wat dit met u doet, als mens. Het sociaal team is er voor u om deze ondersteuning te geven zodat u weer rust krijgt. U kunt rechtstreeks met Incluzio Leiderdorp contact opnemen via 071-5413536. Ook kunt u een e-mail sturen naar leiderdorp@incluzio.nl .

Wilt u liever met een ondernemer anoniem over uw zorgen praten? Bel dan de 'Noodlijn voor ondernemers' van Ondernemend Nederland 088-9990000.

Ook kunt u met klachten bij uw huisarts terecht. De huisarts kijkt dan samen met u welke hulp u nodig heeft.