Artikel Coronavirus ondernemers, ZZP'ers en werkgevers

Informatie voor ondernemers rondom het coronavirus.

Het coronavirus heeft grote impact op veel ondernemers en de economie. Menig ondernemer is getroffen door maatregelen, beperkingen en veranderingen in de markt. Bent u ondernemer en vraagt u zich af hoe u verder kunt met uw bedrijf? Heeft u schulden opgebouwd, die u zelf niet kunt oplossen? Of overweegt u een andere weg in te slaan naar bijvoorbeeld een baan in loondienst? We wijzen u - in samenwerking met gemeente Rotterdam - graag op de mogelijkheden. Bekijk daarvoor deze pagina: www.rotterdam.nl/ondernemenindetoekomst.

Steunpakketten
Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro's aan steun. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Ondernemersdesk
De coronacrisis en de lockdown hebben voor veel ondernemers grote gevolgen. Financieel en mentaal is het een zware tijd. Vraagt u zich als ondernemer bijvoorbeeld weleens af of het geen tijd is om het roer om te gooien, een andere bron van inkomsten te zoeken of met uw bedrijf (deels) een andere weg in te slaan? Kunt u daarbij wel wat hulp gebruiken? Dan is hulp vanuit de ondernemersdesk misschien iets voor u. Lees meer informatie op deze pagina.

De gemeenten Leiden, Leiderdorp en Oegstgeest hebben samen een ondernemersdesk opgericht. De ondernemersdesk brengt samen met u uw situatie in kaart. Daarna zorgt de ondernemersdesk ervoor dat u goed wordt doorverwezen naar instanties die u verder kunnen helpen.

U kunt hulp krijgen bij:

  • De doorontwikkeling van uw bedrijf, zodat u tijdens of na de coronacrisis betere resultaten kunt bereiken;
  • De oriëntatie op een baan in loondienst en mogelijk hulp bij een bedrijfsbeëindiging;
  • Financiële problemen en schulden;
  • Psychosociale problemen.

Meer informatie en contactgegevens vindt u op deze pagina.

Uitstel betaling van belasting 
De BSGR zet het uitstel van betaling van gemeentebelastingen niet door. U kunt wel op individuele basis een betalingsregeling afspreken. Zie daarvoor www.bsgr.nl/veelgestelde-vragen.

Over BSGR
De BSGR verzorgt de uitvoering van heffing en invordering van lokale belastingen van Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude.

Informatie voor midden- en kleinbedrijf
Meer informatie vindt u op https://www.mkb.nl/corona.

Compensatie of bijstand aanvragen nu mijn werkzaamheden stilliggen
Ook ondernemers in Leiderdorp ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Er is een aantal bestaande en nieuwe landelijke regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken, zoals werktijdverkorting, verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten en belastinguitstel.

Kamer van Koophandel
Op het Coronaloket van de Kamer van Koophandel wordt alle actuele informatie over maatregelen, hulp en financiën gedeeld: https://www.kvk.nl/coronaloket/

Veelgestelde vragen vindt u op https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)
Zelfstandig ondernemers en zzp'ers die in financiële moeilijkheden raken door de maatregelen tegen verspreiding van het coronavirus kunnen mogelijk een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Op 28 augustus maakte het kabinet bekend de Tozo-regeling te verlengen tot 1 juli 2021:

  • Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 tot 1 april 2021 en is een voortzetting van Tozo 2 met dezelfde voorwaarden;
  • Tozo 4 loopt van 1 april tot 1 juli 2021 en kent een toets op beschikbare geldmiddelen (beperkte vermogenstoets).

In de digitale folder van de Rijksoverheid vindt u uitgebreide informatie over Tozo. Aan de hand daarvan kunt u bepalen of u ervoor in aanmerking komt. De Tozo-projectorganisatie, onderdeel van het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) van de gemeente Rotterdam, voert de regeling voor ondernemers in Leiderdorp uit. Op de website van het RBZ staan onder meer antwoorden op veel gestelde vragen, informatie over de aanvraagprocedure en de contactgegevens.

Uitbreiding doelgroep zelfstandigen
De doelgroep van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is uitgebreid met grenswerkers en AOW-gerechtigden. Bent u:

  • AOW-gerechtigd zelfstandig ondernemer?Zelfstandig ondernemer die in Nederland woont, en een bedrijf heeft in de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland?Zelfstandig ondernemer die in de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland woont, en een bedrijf in Nederland heeft?

Kijk dan ook op de website www.rotterdam.nl/rbzcorona.

Financiële problemen ondanks de coronaregelingen
Heeft u (financiële) problemen, ondanks de financiële coronaregelingen van de Rijksoverheid? Heeft u schulden opgebouwd en lukt het u niet deze schulden aan te pakken? Wilt u stoppen met uw onderneming? Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) kan u ondersteunen en adviseren. Neem contact op met het RBZ voor meer informatie:

In verband met de vele vragen door het Coronavirus, is het erg druk bij RBZ. Het kan zijn dat het langer duurt voordat zij u te woord kunnen staan.

Startups, scale-ups en innovatieve mkb'ers
Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb'ers. Vanaf 29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke ROM's en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL.

Branches
Naast deze landelijke regelingen plaatsen brancheorganisaties informatie specifiek voor de bedrijfstak, zoals:

 Economie

Plaatje corona ondernemers groot

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers