Artikel Coronavirus ondernemers, ZZP'ers en werkgevers

Informatie voor ondernemers rondom het coronavirus.

Het kabinet heeft op 18 maart 2020 besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro's aan steun. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Uitstel betaling van belasting 
Inmiddels heeft een grote groep ondernemers een belastingaanslag van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) ontvangen. Besloten is om hen, op verzoek, uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus 2020. Meer informatie over dit besluit leest u in dit bestand.

Wenst u als ondernemer hiervoor in aanmerking te komen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen via het contactformulier www.bsgr.nl/contact en kies dan bij de onderwerpen voor 'uitstel ondernemers'.

Over BSGR
De  BSGR verzorgt de uitvoering van heffing en invordering van lokale belastingen van Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude.

Compensatie of bijstand aanvragen nu mijn werkzaamheden stilliggen
Ook ondernemers in Leiderdorp ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Er is een aantal bestaande en nieuwe landelijke regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken, zoals werktijdverkorting, verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten en belastinguitstel.

Kamer van Koophandel
Op het Coronaloket van de Kamer van Koophandel wordt alle actuele informatie over maatregelen, hulp en financiën gedeeld: https://www.kvk.nl/coronaloket/

Bijzondere Bijstand Zelfstandigen
Zelfstandig ondernemers en zzp'ers die in financiële moeilijkheden raken door (de maatregelen tegen verdere spreiding van) het coronavirus kunnen aanspraak maken op Bijzondere Bijstand Zelfstandigen (BBZ). Voor ondernemers in Leiderdorp wordt deze regeling uitgevoerd door Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). Op de site van het RBZ is actuele informatie te vinden over het aanvragen en eventueel uitbreiden van de BBZ regeling. Het RBZ is telefonisch bereikbaar via 010 - 498 4777 of u kunt e-mailen naar rbz.wi@rotterdam.nl. In verband met de vele vragen door het Coronavirus, is het erg druk bij RBZ. Het kan zijn dat het langer duurt voordat zij u te woord kunnen staan.

Branches
Naast deze landelijke regelingen plaatsen brancheorganisaties informatie specifiek voor de bedrijfstak, zoals:

 

Plaatje corona ondernemers groot