Artikel Coronavirus ondernemers, ZZP'ers en werkgevers

Informatie voor ondernemers rondom het coronavirus.

Het kabinet heeft besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp'ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro's aan steun. Lees meer op de website van de Rijksoverheid.

Uitstel betaling van belasting 
Inmiddels heeft een grote groep ondernemers een belastingaanslag van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) ontvangen. Besloten is om hen, op verzoek, uitstel van betaling te verlenen tot 31 augustus 2020. Meer informatie over dit besluit leest u in dit bestand.

Wenst u als ondernemer hiervoor in aanmerking te komen, dan kunt u hiertoe een verzoek indienen via het contactformulier www.bsgr.nl/contact en kies dan bij de onderwerpen voor 'uitstel ondernemers'.

Over BSGR
De BSGR verzorgt de uitvoering van heffing en invordering van lokale belastingen van Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Waddinxveen, Wassenaar en Zoeterwoude.

Informatie voor midden- en kleinbedrijf
Meer informatie vindt u op https://www.mkb.nl/corona.

Compensatie of bijstand aanvragen nu mijn werkzaamheden stilliggen
Ook ondernemers in Leiderdorp ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Er is een aantal bestaande en nieuwe landelijke regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken, zoals werktijdverkorting, verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten en belastinguitstel.

Kamer van Koophandel
Op het Coronaloket van de Kamer van Koophandel wordt alle actuele informatie over maatregelen, hulp en financiën gedeeld: https://www.kvk.nl/coronaloket/

Veelgestelde vragen vindt u op https://www.kvk.nl/corona/veelgestelde-ondernemersvragen-over-corona/.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) (Hiervoor: Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen)
Zelfstandig ondernemers en zzp'ers die in financiële moeilijkheden raken door (de maatregelen tegen verdere spreiding van) het coronavirus kunnen aanspraak maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Voor ondernemers in Leiderdorp wordt deze regeling uitgevoerd door Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ). Op de site van het RBZ is actuele informatie te vinden over het aanvragen en eventueel uitbreiden van de BBZ regeling. Het RBZ is telefonisch bereikbaar via 010 - 498 4777 of u kunt e-mailen naar rbz.wi@rotterdam.nl.

Tozo 2
Op woensdag 20 mei kondigde het kabinet een vervolg van de Tozo aan: Tozo 2. Ondernemers en zelfstandigen kunnen ook ondersteuning aanvragen voor juni, juli, augustus en september. Ook kunnen zij een eenmalige lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. U kunt een aanvraag voor Tozo 2 doen via www.rotterdam.nl/rbzcorona. Daar leest u ook meer informatie en veelgestelde vragen.

Aanvraag al langer dan 4 weken geleden gedaan en nog geen geld ontvangen:
RBZ is druk bezig om de aanvragen te verwerken die per e-mail voor 3 april 2020 zijn gedaan. Ondernemers die al langer dan 4 weken geleden een aanvraag hebben gedaan en nog geen geld hebben ontvangen, raden wij aan om hierover te bellen met RBZ, tel. 010 – 498 47 77.

Een medewerker zal dan de status van de aanvraag nakijken en informatie verstrekken.

Uitbreiding doelgroep zelfstandigen
De doelgroep van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is uitgebreid met grenswerkers en AOW-gerechtigden. Bent u:

  • AOW-gerechtigd zelfstandig ondernemer?
  • Zelfstandig ondernemer die in Nederland woont, en een bedrijf heeft in de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland?
  • Zelfstandig ondernemer die in de Europese Unie, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen of Zwitserland woont, en een bedrijf in Nederland heeft?

Kijk dan ook op de website van het RBZ.

In verband met de vele vragen door het Coronavirus, is het erg druk bij RBZ. Het kan zijn dat het langer duurt voordat zij u te woord kunnen staan.

Startups, scale-ups en innovatieve mkb'ers
Op 7 april kondigde het Kabinet aan €100 miljoen uit te zullen trekken voor overbruggingskredieten voor startups, scale-ups en innovatieve mkb'ers. Vanaf 29 april kunnen deze bedrijven een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, de gezamenlijke ROM's en TechLeap.nl met ook nauwe betrokkenheid van Invest-NL.

Branches
Naast deze landelijke regelingen plaatsen brancheorganisaties informatie specifiek voor de bedrijfstak, zoals:

 

Plaatje corona ondernemers groot

 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers