Artikel Gebiedsvisie Lage Zijde

Een kleiner bedrijventerrein dat beter in het landschap past. Met dit doel heeft de gemeenteraad op 12 september 2016 de gebiedsvisie voor Lage Zijde aan de Achthovenerweg vastgesteld. De visie bevat het scenario voor herstructurering van het bedrijventerrein. Dit scenario wordt momenteel uitgewerkt tot een inrichtingsplan.

Aanleiding voor de gebiedsvisie is de verhuizing van afvalverwerkingsbedrijf Vliko naar Grote Polder in Zoeterwoude. De 2,3 hectare die Vliko heeft achtergelaten, krijgt een groene inrichting. Ook wil het gemeentebestuur de ruimtelijke kwaliteit van het resterende bedrijventerrein vergroten en het terrein beter landschappelijk inpassen.

Planning
1e kwartaal 2017: Ontwerpfase
2e kwartaal 2017: Voorbereidingsfase (vervolgen onderzoeken, voorbereiden en aanvragen vergunningen, aanbesteden en gunnen van het werk)
3e en 4e kwartaal 2017: Uitvoeringsfase

Oude Rijnzone
De herstructurering van bedrijventerrein Lage Zijde vloeit voort uit afspraken binnen het samenwerkingsverband De Oude Rijnzone. De Oude Rijnzone is het gebied langs de rivier de Oude Rijn, grofweg tussen Leiden en Bodegraven-Reeuwijk. De gemeenten Leiden, Leiderdorp, Zoeterwoude, Rijnwoude, Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, de Provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland werken samen aan de ontwikkeling van de Oude Rijnzone. Doel is om nu en in de toekomst voldoende ruimte te hebben voor bedrijvigheid, groen, woningen, vervoer en recreatie.
www.ouderijnzone.nl

Documenten
Gebiedsvisie Lage Zijde (vastgesteld op 12 september 2016)
Motie over groen omzomen Lage Zijde (aangenomen op 12 september 2016)
Nota van Beantwoording (4 augustus 2016)
Concept Gebiedsvisie Lage Zijde
Presentatie over gebiedsvisie aan ondernemers Lage Zijde (28 april 2016)
Scenario's gebiedsvisie Lage Zijde (28 april 2016)

Contact
Projectleiders: Achmed Achbari, e-mail a.achbari@leiderdorp.nl en Nanda Sluijsmans, e-mail n.sluijsmans@leiderdorp.nl

 

l