Het omgevingsloket is er voor het aanvragen van een omgevings- of watervergunning.

U kunt hier een omgevings- of watervergunning aanvragen.