Artikel Oscar van der Padt

Oscar
Mijn naam is Oscar van der Padt en ik ben de projectmanager van het project Revitalisering Oranjewijk. Een van mijn projectdoelen is om een, door de bewoners gedragen, ontwerp op te stellen voor de Oranjewijk en het westelijk deel van het Doeskwartier. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als deze wijk als eerste in Leiderdorp klimaatadaptief is ingericht en daarnaast ook nog eens aardgasvrij gemaakt kan worden. De bewoners moeten hier natuurlijk wel achter staan, want het betekent een grote verandering en het brengt, zeker op korte termijn, hoge kosten met zich mee. De werkgroep zie ik dan ook als ambassadeurs van de wijk die samen met de gemeente op zoek kan gaan naar het beste alternatief voor aardas. Ook willen we met de werkgroep onderzoeken of het nu al wel het meest geschikte moment is om van het aardgas af te gaan. Halverwege dit jaar moet hierover een knoop doorgehakt worden. Zodat we in september weten of we met of zonder de warmtetransitie de riolerings- en wegenwerkzaamheden gaan uitvoeren.

Het is fantastisch om te zien dat de bewoners in de werkgroep zich zo hard inzetten om samen met de gemeente een afweging te maken van de verschillende oplossingsmogelijkheden met betrekking tot de warmtetransitie in de wijken.