Artikel Impact van coronacrisis op sportverenigingen

Informatie voor Leiderdorpse sportverenigingen
Update: 1 oktober 2020

Het college van B&W bracht u op 2 april 2020 op de hoogte van de beleidslijn met betrekking tot vragen over (financiële) steun. Deze brief vindt u hier. Op deze webpagina informeren we u over aanvullende en nieuwe informatie.

Voorliggende voorzieningen
Aanvullend op de voorliggende steunmogelijkheden – die benoemd staan in voorgenoemde brief – heeft het kabinet de volgende regelingen uitgewerkt:

1. Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19
Klik hier voor alle informatie over deze regeling en hier om de tegemoetkoming aan te vragen. Verhuurders - niet zijnde een gemeente of sportbedrijf die een sportaccommodatie ter beschikking stellen aan een amateursportorganisatie en hiervoor een huursom ontvangen - moeten deze tegemoetkoming zelf aanvragen. Sportfondsen Leiderdorp dient de aanvraag (in afstemming met de gemeente Leiderdorp) in voor haar huurders. Let op: aanvragen kan van 15 september 2020 tot en met 14 oktober 2020.

2.Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II
Klik hier voor alle informatie over deze regeling en hier om de tegemoetkoming aan te vragen. Let op: aanvragen kan tot en met 11 oktober 2020. 

Acute nood
Trek bij acute nood aan de bel, dit kan bij Anoek Aertssen via a.aertssen@leiderdorp.nl.

Impact coronacrisis op sportverenigingen
Nederland
In opdracht van NOC*NSF en in afstemming met de Vereniging Sport en Gemeente (VSG), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en verschillende sportbonden heeft het Mulier Instituut een eerste indicatie van de financiële gevolgen* van de coronacrisis en de ondersteuningsbehoefte van sportverenigingen in Nederland in kaart gebracht. Dit onderzoek heeft van 1 april tot en met 13 april plaats gevonden door middel van een webenquête. In totaal zijn voor onderzoek de gegevens van 3.256 sportverenigingen geanalyseerd. Klik hier voor het volledige rapport.

Leiderdorp
Om een eerste indicatie van de financiële impact van de coronacrisis op Leiderdorpse sportverenigingen te krijgen, is hen expliciet gevraagd om deel te nemen aan het hierboven beschreven landelijke onderzoek. Zeventien (17) Leiderdorpse sportverenigingen hebben de vragenlijst ingevuld, deze vormen een redelijke afspiegeling van alle sportverenigingen in Leiderdorp. Echter, het geringe aantal sportverenigingen dat de vragenlijst heeft ingevuld zorgt ervoor dat gemiddeldes een vertekent beeld van de werkelijkheid kunnen geven. Desalniettemin kunnen we concluderen dat de bevindingen die gelden voor alle Nederlandse verenigingen ook gelden voor de Leiderdorpse verenigingen. Klik hier om deze belangrijkste bevindingen te lezen.

Openstelling
Klik hier voor algemene informatie over buiten sport in Leiderdorp i.v.m. het coronavirus.

* In de periode van 15 maart 2020 tot en met 28 april 2020 én de periode tot juli 2020