Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op de gemeentelijke riolering dan is het mogelijk dat u hiervoor een vergunning nodig heeft of een melding moet doen.