Wilt u uw afvalwater lozen op een beek, rivier, meer of in de grond? In principe is het verboden om buiten het riool afvalwater te lozen. Enkele woningen en andere gebouwen zijn (nog) niet op het riool aangesloten. Geldt dit bij u, dan kunt u bij de gemeente een ontheffing aanvragen op het lozingsverbod.