Als u een sloot op uw erf wilt dempen of uw terrein als opslagplaats wilt gebruiken, dan kan het zijn dat u daarvoor een omgevingsvergunning nodig heeft. Deze vergunning is nodig als het bestemmingsplan dit vereist voor werkzaamheden die niet als bouwen aan te merken zijn.