Krijgt u een uitkering, dan kunt u te maken krijgen met heronderzoeken. Heronderzoeken zijn periodieke onderzoeken om te kunnen beoordelen of u het recht op een uitkering behoudt.