Uw recht op een bijstandsuitkering wordt periodiek vastgesteld. Om dit te kunnen vaststellen, heeft de gemeente elke maand een aantal gegevens van u nodig om dit recht te kunnen toetsen. Deze gegevens dient u in te vullen op een rechtmatigheidsonderzoeksformulier.