Een bijstandsuitkering helpt u een periode door te komen waarin u geen of een lager inkomen heeft. Zo kunt u uw maandelijkse lasten blijven betalen. De gemeente heeft verschillende regelingen. Zo is er bijvoorbeeld ook een regeling voor mensen boven de 50 die werkloos worden en (ex)ondernemers. Bekijk deze pagina voor meer informatie.