Wilt u een boom snoeien, verplanten of kappen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig.

Van kappen kan ook sprake zijn als er zeer drastisch wordt gesnoeid, bijvoorbeeld het verwijderen van de kroon uit een boom, of als u een dode boom wilt verwijderen.

Onder een boom wordt verstaan: alle overblijvende houtachtige gewassen. Dus niet alleen gewone bomen, maar ook bijvoorbeeld een conifeer, een hulst of een heel grote heester.

Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).