Als u als eigenaar of huurder van een pand of woning wilt gaan (ver)bouwen, dan heeft u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Veel kleinere bouwwerken zijn vergunningsvrij.