Bij (ver)bouw bent u verantwoordelijk voor de kwaliteit van de bouwmaterialen (zoals schone grond) en afvoer van bouwafval. U kunt het sloopmateriaal ook hergebruiken. In het Besluit bodemkwaliteit staat welke bouwstoffen men landelijk moet melden. Dit geldt alleen voor bedrijven.