Als uw woning, woonkeet of woonwagen niet (meer) voldoet aan de eisen die in het Bouwbesluit zijn gesteld, dan kan de gemeente u als eigenaar verplichten de gewenste verbeteringen -binnen een door de gemeente gestelde termijn- aan te brengen.