Heeft u een gebouw of ruimte (zoals een tent) tijdelijk in gebruik? Om toestemming te krijgen voor het gebruik moet de brandweer het gebouw of de ruimte controleren op brandveiligheid.