Jongeren die naar school gaan kunnen buiten de schooltijden opvang krijgen. Deze buitenschoolse opvang vindt in de regel plaats op doordeweekse dagen na schooltijd. Soms is ook op andere tijden opvang mogelijk.