Een chronische ziekte kan het leven ingrijpend veranderen, zowel op lichamelijk als op psychisch en sociaal gebied. Niet langer kunnen doen wat voorheen vanzelfsprekend was, bang zijn tekort te schieten ten opzichte van partner, familie of vrienden, boosheid en verdriet over de klachten en beperkingen. De cursus is voor mensen met een chronische ziekte die willen leren hoe ze zelf hun stemming kunnen verbeteren.