De gemeente dient conform de wet de gezondheidszorg te bevorderen en infectieziekten te bestrijden. De gemeenten hebben hiervoor regionale diensten (GGD's) ingesteld die deze taak namens de gemeenten uitvoeren.