De verklaring omtrent het gedrag (VOG) wordt in de volksmond ook wel bewijs van goed gedrag genoemd. Voor sommige beroepen is een dergelijke verklaring vereist.