Voor bepaalde groepen gehandicapten is het niet eenvoudig of zelfs niet mogelijk om zelfstandig te wonen. Voor deze groepen is speciale huisvesting ontwikkeld, waarbij de zelfstandigheid van het individu zoveel mogelijk wordt bewaard, maar waar ook specifeke voorzieningen en aanvullende hulpverlening wordt geboden.