Als binnen uw gezin met regelmaat problemen ontstaan in de vorm van grote ruzies, geweld, wangedrag van kinderen, mishandeling of verwaarlozing dan is het wellicht aan te bevelen om uw gezin te laten coachen. Een gezinscoach biedt structuur en begeleidt uw gezin naar normale leefomstandigheden. Indien nodig, zal de coach ook interventie plegen.