Via de website kunt u het gladheidbestrijdingsplan van de gemeente inzien. Hierin staat genoemd volgens welke route en welke prioriteit er gestrooid wordt.