Bent u 50 jaar of ouder en voor een deel werkloos? Dan komt u na uw uitkering uit de Werkloosheidswet (WW) of Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) mogelijk in aanmerking voor een IOAW-uitkering.

Dit is een uitkering op (ten minste) het bijstandsniveau. U krijgt de uitkering volgens de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW).

Bekijk deze pagina voor meer informatie.