Werken u en uw partner overdag en heeft u kinderen? Zijn er andere redenen waarom u niet elke dag zelf voor uw kinderen kunt zorgen? De overheid kan u financieel ondersteunen bij de opvang van uw kinderen. Denk hierbij b.v. aan een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een gastouder.