Als u een minimuminkomen heeft, heeft u de mogelijkheid om bij de gemeente krediet aan te vragen voor de sanering van schulden of het doen van onvoorziene uitgaven. De gemeente zal een betalingsregeling met u opstellen.