Vertegenwoordigt u een instelling die zich bezighoudt met amateurkunstbeoefening?
De gemeente subsidieert activiteiten van instellingen of belangengroeperingen en andere initiatieven.