Als u ziek bent en genezing komt niet vanzelf, dan heeft u medische zorg nodig. U kunt daarvoor terecht bij uw huisarts of zijn of haar vervanger. Buiten kantoortijden is een dienstregeling van artsen vastgesteld voor noodhulp. U kunt bij bijzondere noodsituaties ook terecht bij de eerste hulppost van een ziekenhuis.