Heeft u een woning of pand dat als monument is aangemerkt? U heeft een omgevingsvergunning nodig als u aanpassingen wilt plegen aan het monument. Dit geldt overigens niet voor regulier onderhoud of aanpassing van delen van het pand die geen monumentale waarde hebben.

Als u meer informatie wilt over de mogelijkheden, kunt u een e-mail sturen naar info@leiderdorp.nl, met als onderwerp 'monumenten'.