Als in uw tuin een olie- of brandstoftank begraven ligt die u niet meer gebruikt, dan moet u deze tank laten verwijderen door een gecertificeerd bedrijf. Lukt dat niet door de ligging van de tank, dan kan worden volstaan met het reinigen en afvullen van de tank. Er is altijd een bodemonderzoek nodig