Ontgronding is het winnen van delfstoffen in zee of op het land. Voor ontgronding, zoals bijvoorbeeld zandwinning, is een vergunning vereist. Bedrijven die delfstoffen willen winnen, kunnen een vergunning bij het rijk of provincie aanvragen. Als u het met een voorgenomen ontgronding niet mee eens bent, kunt hier tegen een bezwaar indienen.