Ervaart u als vertegenwoordiger van uw school problemen op uw school van organisatorische aard? De scholen nemen diensten af van de schoolbegeleidingsdienst ten behoeve van de schoolorganisatorische en inhoudelijke begeleiding van het primair onderwijs. Deze dienst biedt daarmee ondersteuning aan scholen in het primair onderwijs.