Als u muziek (maar ook dans, toneel of beeldende kunst) wilt bieden voor publiek of op een normaliter voor publiek bestemde plaats, heeft u een ontheffing op het verbod van de gemeente nodig.