U moet een vergunning bij de gemeente aanvragen voor demonstraties of verkopen in horecabedrijven. Afhankelijk van omvang, aard, doel, omstandigheden en tijdstip van de demonstratie of verkoop verleent de gemeente de vergunning.