Wanneer zorg gedurende de nacht nodig is kan dat in de thuissituatie geboden worden. Indien noodzakelijk, kan een opname gedurende de nacht in een verzorgingshuis of verpleeghuis veiligheid bieden.