In de verpleeg- en verzorgingshuizen bestaat de mogelijkheid om mensen tijdelijk op een van tevoren afgesproken periode op te nemen; de vakantie-opname. Deze opname is bedoeld om de partner en/of familie, die thuis de zorg voor hun familielid dragen, de mogelijkheid te geven om op vakantie te gaan.