Als tijdelijk of regelmatig de mantelzorg wegvalt en dit niet door cliënt kan worden opgevangen, kan een cliënt tijdelijk worden opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis.

Tijdelijke opname kan ook plaatsvinden na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname waarbij nog geen sprake is van volledig herstel.