Heeft u behoefte aan thuiszorg of wenst u in aanmerking te komen voor een plaats in een verpleeg- of verzorgingshuis? De indicatiestelling hiervoor wordt regionaal verzorgd. Als u nadere informatie wilt hebben en/of u wilt zich aanmelden, kunt u zich wenden tot de gemeente.