Als iemand een indicatie heeft voor verblijf in het verpleeg- of verzorgingshuis, kan het zijn dat er niet direct plaats is. Om de periode te overbruggen dat de cliënt op de wachtlijst staat, is er overbruggende zorg.