Nabestaanden van zelfdoding zitten niet alleen met gevoelens van verdriet, maar worden ook vaak geconfronteerd met kwaadheid, schaamte en schuld. Bovendien dringt zich voortdurend de vraag op waarom de naaste zich gedood heeft. De gespreksgroep is geen therapie. Het gaat eerder om zelfhulp onder deskundige begeleiding.