Artikel Week van de Weidevogel

Weidevogels 2

Sluiting Boterhuispolder door wethouder Daan Binnenhuis en Maddy van Holland IVM

Van 15 maart tot 15 juni sluiten wij de Boterhuispolder om (weide)vogels de rust te geven hun eieren uit te broeden en hun kuikens met succes groot te brengen. Vooral vogels die hun nest op de grond hebben, kunnen makkelijk verstoord worden. Verstoringen, vaak onbedoeld en ongemerkt, leiden tot verspilling van energie die de vogels hard nodig hebben voor het broeden. Voor sommige soorten is rust zelfs voorwaarde voor broedsucces.

Weidevogels in de Boterhuispolder
Het weiland in de Boterhuispolder is van levensbelang voor weidevogels. Het meest opvallend zijn de steltlopers met hun lange poten: grutto, kievit, tureluur en scholekster. De eerste drie ontlenen hun naam aan het geluid dat ze maken. Weidevogels halen hun voedsel uit de polder: wormen, insecten en larven; soms ook zaden, klein gedierte en zoetwatermossels. De polder heeft een hoge grondwaterstand en die garandeert een rijk bodemleven, ook in de zomer. Er is dus voldoende te eten.

De Boterhuispolder is één van de weinige gebieden in Europa waar de weidevogels zich voortplanten. In het voorjaar maken ze hun nesten op de grond, nauwelijks meer dan een kuiltje in het gras dat enige bescherming biedt. Samen jagen kieviten en grutto's rovers als kraaien, reigers en buizerds weg.

Er nestelen naar verhouding veel grutto's in de Boterhuispolder en dat is bijzonder. De grutto is namelijk een gevoelige vogel. Hij houdt niet van straatverlichting en blijft weg als de leefomstandigheden hem niet bevallen; ook de aanwezigheid van veel mensen vindt hij bedreigend.

Weidevogels


Programma Week van de weidevogel 2020

Bezoek aan boerenerf (7 maart)


Op 7 maart nam weidevogelboer Bert van Leeuwen u mee de polder in. Tijdens deze wandeling vertelde hij over het beheer van de weidevogels in de hoek van de polder waarin hij werkt, en hoe dat verschilt met andere delen van de polder. Daarna nam hij u mee naar een ander deel van de polder, waar hij de natuurlijke beheerders van de polder (de Lakenvelder koeien) liet zien.

---

Kinderactiviteit weidevogels (11 maart)

Op woensdagmiddag 11 maart stond het MEC in het teken van weidevogels. Je was met je kinderen welkom om mee te doen aan opdrachten en spelletjes over deze bijzondere vogels. We lieten opgezette vogels zien, we deden een levend ganzenbord en tekenden verschillende eieren op karton. Door park de Houtkamp stonden weidevogels verspreid. Leg de eieren bij de juiste weidevogel!

---

Presentatie van de Vogelwerkgroep en De groene klaver (12 maart)

Op 12 maart organiseerden wij in het atrium van het gemeentehuis Leiderdorp 2 lezingen: 1 van de Vogelwerkgroep en 1 van De groene Klaver:

Vogelwerkgroep: Agrarisch natuurbehoud, wat houdt dat in?

Deze lezing ging over de soort weidevogels die wij onze polder hebben. Daarbij vertelde hij over de verschillende soorten weidevogels, hoe je ze kunt herkennen en hoe zij leven. De grutto kreeg de meeste aandacht, maar ook andere weidevogels werden besproken. Verder vertelde hij over de afname van het aantal weidevogels in Nederland.

De groene Klaver: Onze weidevogels... de moeite van het beschermen waard

Deze lezing ging over het beschermen van de weidevogels. Hoe kunnen wij dat als mensen doen? En wat betekent dat voor de weidevogel, het waterbeheer, de biodiversiteit en de veranderende landbouw?

---

Fietsexcursie (14 maart AFGELAST)

Deze excursie was helaas afgelast. Het was de bedoeling dat u met IVN-gidsen op zoek ging naar de weidevogels. We zouden rijden naar het plasdrasgebied van de heer Van Leeuwen. Hij heeft zijn weiland als bescherming van de weidevogel onder water gezet.

Logo week van de weidevogel