donderdag 14 september 2023
Originele publicatie downloaden:
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningVerlenging beslistermijn voor het vervangen van glas aan de Hoofdstraat 51 2351AB te Leiderdorp, LDPZ2023-000081

Het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Leiderdorp heeft besloten de behandelingstermijn met zes weken te verlengen, gebruik makend van Artikel 3.9 lid 3 van de Wabo.

Locatie: Hoofdstraat 51 2351AB Leiderdorp

Zaaknummer: LDPZ2023-000081

Datum verzending besluit: 12-09-2023

Procedure: Regulier