Inwoner

Geboorte, huwelijk, overlijden

Op deze pagina vindt u informatie over geboorte, trouwen in de gemeente Leiderdorp en overlijden.

Openbare ruimte

Op deze pagina vindt u informatie over items die betrekking hebben op de openbare ruimte.

Bouwen & Verbouwen

U vindt hier alle informatie over bouwen en verbouwen.

Gemeentelijke monumenten

Leiderdorp heeft een rijke geschiedenis. Het gemeentebestuur wil dit historisch waardevolle erfgoed beschermen zodat een stuk van de Leiderdorpse identiteit bewaard blijft en ook toekomstige generaties er plezier aan kunnen beleven.

Belastingen

Informatie over de gemeentelijke belastingen.

Veiligheid

Verbinding, regie en daadkracht is het adagium voor het veiligheidsbeleid in Leiderdorp.

Samen Leiderdorp

De gemeente Leiderdorp heeft op 2 augustus de aanbesteding Samen Leiderdorp- een goede basis definitief aan Incluzio B.V. gegund. Het gaat om het organiseren van (delen van) het welzijnswerk (o.a. ouderenwerk en jongerenwerk), vluchtelingenondersteuning, delen van de Wet maatschappelijke ondersteuning en het organiseren van activiteiten die bijdragen aan het welzijn van alle inwoners van Leiderdorp.

Subsidies

Het subsidieprogramma 2019

Huisvesting en opvang vluchtelingen

De gemeenten in de Leidse Regio (Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest ,Voorschoten, Zoeterwoude) hebben de krachten gebundeld op het gebied van huisvesting van vluchtelingen.

Expat Centre Leiden

The Expat Centre Leiden (ECL) offers government services, information and provides a network for internationals living or working in the Leiden region. Internationals can be registered by making an appointment, receive a Citizen Service Number (Burgerservicenummer - BSN) and receive information about living in the Netherlands.